Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Vapaaehtoistyö pelasti norpan pesinnän

Talvella 2016 apukinoksia kasattiin jo kolmantena perättäisenä vuotena parantamaan saimaannorpan pesimäolosuhteita heikossa lumitilanteessa. Saimaannorpan lisääntymismenestys on riippuvainen lumi- ja jääpeitteestä, koska norppa tekee pesänsä rantajäälle muodostuneisiin lumikinoksiin. Pesä suojaa poikasta myös kylmältä ja pedoilta, ja tarjoaa emälle rauhallisen paikan imettää.

Lauhoina talvina riittäviä kinoksia pesäntekoon ei ole. Itä-Suomen yliopistossa kehitetty apukinosmenetelmä on siten tärkeä suojelutoimi saimaannorppakannan vaalimisessa.

Tammikuussa 2016 lumitilanne oli Saimaalla vaihteleva. Suurten selkien saarten ja luotojen rantoihin oli muodostunut kohtuullisia kinoksia, mutta pienipiirteisemmillä vesialueilla lumikinoksia ei ollut lainkaan. Apukinosten kasaamiseen osallistui kaikkiaan 174 henkilöä, joista 147 oli vapaaehtoisia. Kaikkiaan 211 kinosta kasattiin eri puolille Saimaata ja työ tehtiin lähes kahdessa viikossa.

Metsähallitus koordinoi kinosten kasaamisen ja Itä-Suomen yliopisto sekä WWF Suomi osallistuivat työn toteuttamiseen merkittävällä panoksella, myös paikallisten ELY-keskusten henkilökuntaa osallistui apukinostyöhön.

Keväällä tehdyn pesälaskennan mukaan noin puolet 86 havaitusta kuutista syntyi apukinospesiin ja poikaskuolleisuus jäi yhtä alhaiseksi kuin hyvinä lumitalvina. Apukinokset ovat tehokas menetelmä parantaa saimaannorpan poikasten selviytymistä. Hyvä paikallisista vapaaehtoisista luotu verkosto on välttämätön osa työn toteutusta.

Lue lisää:
› Saimaannorpan suojelutoimet tuottavat tulosta 

Kuva: Mervi Kunnasranta, UEF