Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Luonnonvarasuunnittelu on joukkuepeliä

Metsähallitus käynnisti vuonna 2016 Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelman valmistelun. Suunnitelma-alue kattaa 16 maakuntaa. Tästä alueesta noin miljoona hehtaaria maata ja kaksi miljoona hehtaaria vettä on valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hoidossa.

Suunnittelua tehdään kolmen yhteistyöryhmän kanssa. Itä-Suomen, Länsi-Suomen ja Meri-rannikkoalueen yhteistyöryhmissä on lähes 60 edustajaa merkittävistä alueellisista organisaatioista kuten maakuntaliitoista, kunnista, oppilaitoksista, yrityksistä ja järjestökentältä ammattikalastajista luonnonsuojeluyhdistyksiin.

Yhteistyöryhmien työpajoissa on toivottu Metsähallitukselta taloudellisia hyötyjä eri muodoissa sekä työllisyyttä, retkeilyä, kalastusta ja metsästystä edistävän toiminnan harjoittamista. Erittäin vahvasti esiin ovat nousseet metsien terveysvaikutukset.

– Suunnittelussa erilaiset tavoitteet kartoitetaan ja sovitetaan yhteen siten, että alueiden ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys turvataan, kertoo luonnonvaraprojektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva aluejohtaja Markku Vainio Metsähallituksesta.

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Hautasaari näkee yhteistyön merkittävänä.

– Metsähallitus on meille tärkeä kumppani jo yksinomaan Kolilla sijaitsevan hotellitoiminnan vuoksi. Suunnitteluprosessi on avaintyökalu, jotta voimme ennakoida tulevaa ja löydämme uusia toimintamalleja esimerkiksi alueen elinvoiman näkökulmasta.

– Metsähallitus on juuri nyt hyvin kiinnostava organisaatio ja keskeinen sidosryhmä monelle toimijalle. Suunnitteluprosessi on mitä mainioin areena vuoropuhelulle ja vaikuttamiselle, kiteyttää Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Mari Walls, joka toimii puheenjohtajana Meri-rannikkoalueen yhteistyöryhmässä.

Suunnitelma valmistuu toukokuussa ja se ohjaa Etelä-Suomen valtion maiden ja vesien käyttöä vuosina 2017-2022.

Lue lisää:
› Etelä-Suomen luonnonvarasuunnittelu

Kuva: Jari Salonen