Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Pitkäjänteistä työtä saamen kielen ja kulttuurin edistämiseksi

Metsähallitus on edistänyt saamen kielen käyttöä monen vuoden ajan, ja työ on palkittu saamen kieliteko -palkinnolla jo vuonna 2009. Sen jälkeen on panostettu myös saamenkielisten lasten luonto- ja kulttuurikasvatukseen. Saamenkielisiä elokuvaleirejä on järjestetty vuosina 2013-2015, ja vuonna 2016 annettiin erä- ja luontokasvatusta saameksi yli 600 koululaiselle osana Eräkummit-kiertuetta.

Henkilöstön saamen kielten käyttöä on tuettu vahvasti 2010-luvulla, nyt tulokset näkyvät henkilöstön kielenkäytössä, muun muassa keskusteluissa ja palavereissa. Saamenkielinen tiedottaja järjestää keskusteluhetkiä saamenkielisen henkilöstön kanssa.

Metsähallituksella on laajat verkkosivustot niin pohjois-, inarin- kuin koltansaameksiksin. Materiaalia käännetään laajasti varsinkin pohjoissaameksi - ja inarin- ja koltansaameksi silloin, kun asia koskettaa kyseisten kielialueiden puhujia.

Myös sosiaalista mediaa tuotetaan saameksi. Saamenkielinen Sámi meahcit ja luondu -Facebook-sivulla on yli 500 seuraajaa ja sinne tuotetaan materiaalia monta kertaa viikossa. Saamen kieli näkyy myös Twitterissä saamenkielisen tiedottajan käyttäessä omaa tiliään myös Metsähallituksen saamenkielisiin twiittauksiin.

Metsähallituksen yleisötilaisuuksissa ja kokouksissa paikallisen väestön kanssa on järjestetty tulkkaus, jolloin saamelaisilla on mahdollisuus käyttää äidinkieltään. Yhteistyötä tehdään saamelaistoimijoiden, kuten Yle Sápmin, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaismuseo Siidan ja saamelaisyhdistysten, kanssa.

Lue lisää:
› Metsähallituksesta saameksi

Kuva: Kaisa Sirén