Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Vastuullisuutta yhteiskunnan hyväksi

Metsähallitus kehittää vastuullisesti valtion maa- ja vesiomaisuuden käyttöä niin, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa. Tuotamme tuloja valtiolle, lisäämme maakuntien elinvoimaa, pysäytämme luonnon monimuotoisuuden vähenemistä valtion mailla sekä edistämme luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja.

Vuoden 2016 vastuullisuusasioista voi lukea tarkemmin teemoittaisista osioista:

Sidosryhmät arvostavat vastuullisuustyötämme

Metsähallituksella on sidosryhmätutkimuksen mukaan edelleen erinomainen maine yhteiskuntavastuussa. Vastaajien mielestä Metsähallituksen tärkein tehtävä on metsien hoito ja hakkuut sekä kestävä kehitys ja luonnonvarojen suojelu ja käyttö, ja tässä tehtävässä olemme onnistuneet hyvin. Toimimme vastaajien mielestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita.

Vuosittain tehtävässä tutkimuksessa Metsähallituksen maine vuosina 2012–2016 on ollut kokonaisuudessaan hyvin vakaa, mutta trendi on hieman laskeva. Maine on edelleen hyvällä tasolla: vuonna 2016 mainemittarin kokonaisarvo oli 64, eli yhden mainepisteen matalampi kuin edellisvuonna 2015.

Metsähallitusta pidetään luotettavana ja yhteistyötä sen kanssa tuloksellisena. Joustavuudessa, muutoskykyisyydessä ja tehtävän selkeydessä on edelleen parannettavaa, vaikka pientä kehitystä parempaan suuntaan on jo tapahtunut. Korkeimmat mainearviot antoi media. Kansalaisjärjestöt ja matkailualan toimijat antoivat edellisvuosien tapaan matalimmat arviot.

Tutkimus kohdistettiin Metsähallituksen keskeisille sidosryhmille: asiakkaille, hallinnon ja politiikan alalle, metsäsektorin liitoille ja järjestöille, kansalaisjärjestöille, medialle, koulutuksen sekä tutkimuksen ja matkailun toimijoille. Tutkimuksen toteutti Viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marsteller verkkokyselynä ja puhelinhaastatteluina. Vastauksia saatiin yhteensä 189 kappaletta. Tutkimuksen vastausprosentti oli 41 (2015: 42), joka on keskimääräistä parempi tulos sidosryhmätutkimuksissa.

Kuva: Kari Leo