Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Alue-ekologisen suunnittelun tulokset nyt verkossa kaikkien saatavilla

Metsähallitus päivitti alue-ekologisen tarkastelunsa menetelmät. Alue-ekologisen suunnittelun avulla sovitetaan yhteen valtion maa- ja vesialueiden ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset arvot. Suunnittelussa otetaan huomioon laajan metsäalueen luonto kokonaisuutena, johon kuuluvat monikäyttömetsät, luonnonsuojelualueet ja virkistyskäytön erityisalueet. Ensimmäinen uudella menetelmällä toteutettu suunnitelma tehtiin Itä-Lapin alueelle vuonna 2015.

Vuoden 2016 aikana alue-ekologisiin suunnitelmiin perustuvat tiedot vietiin Metsähallituksen julkiseen Retkikartta.fi-palveluun, jossa ne julkaistiin tammikuussa 2017. Sen lisäksi palveluun siirrettiin erilaiset valtion monikäyttömetsien maankäyttöpäätökset. Eri maankäyttöluokkiin kuuluvilla alueilla on omat ohjeistuksensa. Esimerkiksi ekologisesti tärkeitä kohteita rajataan joko osin tai kokonaan metsätalouden ulkopuolelle. Virkistys- ja matkailukäyttöön varatuilla alueilla, kuten retkeilyalueilla, toimitaan kohteen erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Palvelusta löytyy myös tarkempaa tietoa valtion mailla ja vesillä sijaitsevista kulttuuriperintökohteista.

Retkikartan paikkatietoa täydennetään kerran vuodessa Metsätalous Oy:n omien selvitysten ja luonnossa liikkujien ilmoitusten perusteella.

Kuva: Tuulikki Halla