Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Perinnetalkoissa hoidettiin ympäristöä ja vaalittiin kädentaitoja

Telkkämäen luonnonsuojelualueella Kaavilla ylläpidetään vanhaa kaskikulttuuria. Vuodenkiertoon kuuluvia perinnetilan töitä tehdään suurelta osin vapaaehtoisten voimin.

Perinnemaiseman ja vanhojen työtapojen säilyttämisessä työn jatkuvuus on sekä luonnon että työtaitojen osalta erittäin tärkeää. Perinnemaisemien kasvillisuus on riippuvaista laidunnuksesta ja ihmistoiminnasta. Vanhat työtavat ovat myös vaarassa kadota, elleivät taidot siirry sukupolvelta toiselle. Telkkämäessä vapaaehtoiset osallistuvat kansanperinteen ja arvokkaiden elinympäristöjen säilymiseen.

Vuonna 2016 kolmisenkymmentä vapaaehtoista teki Telkkämäessä tilan töitä kuten kaskenpolttoa sekä rukiinleikkuuta ja -puintia. Vapaaehtoiset esittelivät vanhoja työmuotoja myös perinnepäivillä.

Kuva: Jouni Borgman