Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Kulttuuriperintö huomioidaan arjen työllä

Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien kulttuuriperinnön säilyminen on turvattu vuosina 2010-2015 toteutetulla kulttuuriperintöinventoinnilla. Metsähallitus suojeli omalla päätöksellään kaikki inventoinnissa löytyneet 10 000 kulttuuriperintökohdetta. Tämän lisäksi kiinteät muinaisjäännökset, kuten esihistoriallisen ajan hautaröykkiöt ja historiallisen ajan tervahaudat, on suojeltu muinaismuistolain nojalla.

Tiedot kohteista on tallennettu Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään. Tietoja täydennetään jatkuvasti normaalin metsäsuunnittelun yhteydessä ja ne ovat Metsähallituksen suunnittelijan käytettävissä jo metsänhoitotöitä ja hakkuita suunniteltaessa.

Olemassa oleva kulttuuriperintökohde ei yleensä estä metsätaloustoimia, kunhan kohdetta ei vaurioiteta tai tuhota. Kohteen hoito saattaa jopa vaatia puuston poistoa, sillä esimerkiksi puiden juuret voivat vahingoittaa kohteiden rakenteita. Limingan Linnamaan kivikautinen jätinkirkko oli yksi vuonna 2016 hoidetuista muinaisjäännöskohteista. Jätinkirkon kivirakenteiden päällä kasvanut puusto poistettiin ja oksa- ja latvuspuut siivottiin alueelta. Osa työstä tehtiin moottorisahalla. Siten varmistettiin, etteivät koneet vahingoita muinaisjäännöskohdetta.

Metsähallitus on saanut tunnustusta kulttuuriperintöalan asiantuntijoilta metsien kulttuuriperinnön eteen tekemästään työstä. Museovirasto ehdotti inventointihanketta Euroopan korkeimman kulttuuriperintöpalkinnon, Europa Nostran, saajaksi.

Lue lisää:
› Suomen suurimman kulttuuriperintöinventoinnin tietoja ja tarinoita löydät hankkeen e-kirjasta 

Kuva: Pekka T. Keränen