Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Monikäyttömetsien lajisuojelu hyvällä mallilla

Valtion monikäyttömetsien kiireellisesti suojeltavien lajien esiintymät käytiin vuonna 2016 karttatarkasteluna läpi. Osa kohteista tarkastettiin myös maastossa. Tarkastelun kohteena olivat kaikki ympäristöhallinnon rekistereissä olevat kiireellisesti suojeltavien lajien esiintymät.

Ympäristöhallinto on arvioinut, että kiireellistä suojelua vaatii Suomessa 569 lajia. Valtaosa lajeista on selkärangattomia eläimiä, sammalia ja jäkäliä, mutta joukossa ovat myös saimaannorppa, naali, maakotka, hämeenkylmänkukka ja muurahaissinisiipi. Liito-orava ei lukeudu kiireellisesti suojeltaviin lajeihin.

Monikäyttömetsissä kiireellistä suojelua vaativien lajien kohteista valtaosalla tilanne oli hyvä. Suurin osa esiintymistä oli jo turvattuja: joko ne ovat Metsähallituksen omalla päätöksellä suojellussa luontokohteessa tai sellaisella alueella, jolla ei muusta syystä harjoiteta metsätaloutta, kuten vähäpuustoisilla soilla.

Muutamat kohteet kuitenkin tarvitsevat hoitoa tai ennallistamista, jotta elinolosuhteet säilyvät lajistolle suotuisina. Lapissa ennallistettiin jo kaksi suokohdetta poistamalla puustoa ja tukkimalla ojia. Etelä-Suomessa tullaan lähivuosina hoitamaan paahde-elinympäristöjä, jotta valosta ja lämmöstä riippuvaisille lajeille saadaan suotuisammat elinolosuhteet.

Lue lisää:
› Lajien ja luontotyyppien suojelu Metsähallituksessa

Kuva: Martti Rikkonen