Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Saimaannorpan suojelutoimet tuottavat tulosta

Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppien talvikanta vuonna 2016 oli noin 360 norppaa. Kuutteja arvioidaan syntyneen 86, mikä on enemmän kuin koskaan yli 30 vuoden seurantahistorian aikana. Vuosina 2010 ja 2011 yhä useampi kuutti selvisi hengissä kiitos laajentuneiden verkkokalastuksen kevätrajoitusalueiden, ja nyt ensimmäiset näinä vuosina syntyneistä norpista ovat saavuttaneet sukukypsyyden ja lisänneet kannan syntyvyyttä. Suurella vapaaehtoistyöllä ja Metsähallituksen johdolla tehdyt apukinokset ovat ehkäisseet luontaisten pesäkinosten puutteesta johtuvaa pesäkuolleisuutta. Etenkin kahtena viime vuonna havaittu poikasmäärän nousu osoittaa näiden suojelupäätösten ja -toimien onnistumisen.

Saimaannorppakannan neljän prosentin vuosittainen kasvu on eri tahojen yhteistyön tulos. Metsähallitus on vastannut suojelusta maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ohjauksessa, ja osakaskuntien ja ELY-keskuksen yhteistyö kalastusrajoitussopimusten tekemiseksi on onnistunut hyvin. Saimaannorppakannan seurantaa, hoitoa ja suojelua jatketaan laajalla yhteistyöllä saimaannorpan suojelustrategian ja -toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

Saimaannorppa-LIFE -hankkeessa (2013–2018) edistetään saimaannorpalle turvallisten kalastusmuotojenkehittämistä ja käyttöä sekä tuotetaan laajasti tietoa suojelutoimenpiteiden suunnittelua varten. 

Lue lisää:
› Saimaannorppa-LIFE-hanke

Kuva: Jouni Koskela