Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Yhteistyötä vesiluonnon säilyttämiseksi

Vuoden 2016 alussa käynnistyi seitsemänvuotinen sisävesien luonnon suojeluun tähtäävä hanke, Freshabit-LIFE IP. Se on EU:n LIFE-rahaston rahoittamista hankkeista Suomen kaikkien aikojen suurin. Hanke aloitettiin lähtötilannekartoituksella; kahdeksalla kohdealueella tehtiin lintulaskentoja ja koekalastuksia, otettiin vesinäytteitä ja kartoitettiin lajien elinympäristöjä. Esimerkiksi Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa Metsähallitus sukelsi ja kartoitti vedenalaista luontoa ja kulttuuriperintöä koko kesän.

Hankkeessa laaja eri alojen toimijajoukko yhdessä kehittää uusia, pysyviä menetelmiä ja käytäntöjä, lisää tietoa ja mielenkiintoa sekä innostaa sisävesien hoitoon. Sisävesiluonnon lisäksi hankkeesta hyötyvät paikalliset yrittäjät, vesistöjen virkistyskäyttäjät sekä tulevat sukupolvet.

Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut ja siinä on mukana 30 hankekumppania.

 

 

Lue lisää:
› Freshabit LIFE IP -hanke

Kuva: Jari Ilmonen