Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Energiapuuta ja tuulivoimaa

Pienpuu ja tähteet lämmöntuotantoon

Metsähallituksen monikäyttömetsien hakkuiden sivutuotteina syntyviä hakkuutähteitä ja jatkojalostukseen kelpaamatonta puuta hyödynnetään uusiutuvana energiana. Lapissa energiapuuna käytetään myös nuorten metsien hoitotoimissa saatavaa ensiharvennuspuuta, joka muuten jäisi hyödyntämättä.

Vuonna 2016 Metsähallitus toimitti energiapuuta noin 506 GWh sekä suurten kaupunkien että teollisuuden voimalaitoksille lähinnä lämmöntuotantoon. Myös Ylläksen ja Levin laskettelukeskukset lämpisivät osin valtionmailta korjatulla uusiutuvalla energialla.

Aktiivista tuulivoimakehitystä

Metsähallituksen Kiinteistökehitys on aktiivisesti mukana tuulivoimahankkeiden kehityksessä: etsii soveltuvat kohteet, tekee aluevaraukset ja hoitaa kilpailutusmenettelyllä vuokrauksen tuulivoimatoimijoille.

Valtionmailla tuulivoimakohteet kaavoitetaan laajemmiksi tuulivoimapuistoiksi, jolloin tieverkoston ja muun infrastruktuurin rakentaminen sekä huolto ovat edullisempaa kuin pienissä tuulivoimalaryhmissä.

Metsähallituksen suuri maaomaisuus mahdollistaa myös tuulivoima-alueiden suunnittelun niin, että asutukselle, luonnolle ja muulle ympäristölle aiheutuvat haitat pystytään minimoimaan. Vuonna 2016 tuulivoimahankkeiden rakennustyöt olivat käynnissä Raahessa, Suomussalmella ja Hyrynsalmella. Suunnitteluvaiheessa olivat tuulivoimapuistot Pudasjärvelle, Kurikkaan, Karstulaan, Pyhännälle, Kajaaniin ja Vieremälle.

Metsähallitus ei itse osallistu tuulivoimahankkeen rakentamiseen tai tuulivoiman tuottamiseen. Metsähallituksen toimintatapaan kuuluu kuitenkin huolehtia, että tuulivoimatoimijat toimivat Metsähallituksen asettamien kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti.

Kuva: Jari Salonen