Julkaisut

Julkaisut

Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Metsähallituksen ja konsernin alkuvuoden 2017 toiminta on ollut suunnitelman mukainen. Helmikuun alusta lukien Metsähallituksen henkilöstöjohtajana aloitti KTM Terhi Vires. Vires on johtoryhmän jäsen.

Näkymät ja omistajan asettamat tavoitteet vuodelle 2017

Valtiontalouden näkymät vaikuttavat Metsähallitus-konsernin toimintaan monin tavoin.

Omistaja on asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoitteet vuodelle 2017 uusien omistajapoliittisten linjausten perusteella. Tavoitteissa painottuvat liiketoiminnan kannattavuus ja yleiset yhteiskunnalliset hyödyt.

Asetettu tulostavoite liiketoimintakonsernille on 100,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 4,0 prosentin tuottoa sijoitetulle peruspääomalle. Alustava tuloutustavoite vuoden 2017 liikelaitoksen liiketoiminnan tuloksesta on 94,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan tuloskehitys on paljolti riippuvainen puun kysynnän ja hinnan kehittymisestä. Toisen keskeisen liiketoiminta-alueen kiinteistöliiketoiminnan kysyntänäkymät ovat haasteelliset ja kaavoitus- ja muut lupaprosessit voivat viivyttää hankkeita.

Julkisten hallintotehtävien tavoitteet perustuvat ohjaavien ministeriöiden kanssa tehtyihin tulossopimuksiin. Tulossopimuksissa painottuvat pääosin samat teemat kuin vuonna 2016. Hossan kansallispuisto avataan kesäkuussa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Metsähallitus liikelaitoksen voittovarat ovat 88 091 436,53 euroa, josta tilikauden voitto oli
50 089 516,01 euroa.

Liikelaitoksen liiketoiminnan voittovarat olivat 89 001 932,00 euroa, josta tilikauden voitto oli
51 000 011,48 euroa.

Liikelaitoksen julkisten hallintotehtävien voittovarat olivat negatiiviset 910 495,47 euroa, mikä johtui kokonaan tilikauden tappiosta.

Hallitus esittää, että julkisten hallintotehtävien tappio 910 495,47 euroa kirjataan vähentämään liikelaitoksen julkisten hallintotehtävien muun oman pääoman määrää, ja että liiketoiminnan tuloksesta tuloutetaan ministeriön asettaman alustavan tulostavoitteen mukaan 86 000 000,00 euroa ja loput 3 001 932,00 euroa merkitään liiketoiminnan kertyneiden voittovarojen tilille.

Hallitus esittää, että tuloutus maksetaan ministeriön vahvistaman suunnitelman mukaan, joka perustuu Metsähallituksen liiketoiminnan kassavirtaan.