Julkaisut

Julkaisut

Toimintakertomus

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä vastaa julkisten hallintotehtävien yksikkö. Julkiset hallintotehtävät on osa liikelaitosta.

Julkisista hallintotehtävistä laaditaan erillinen tilinpäätös konsernin tilinpäätöksen osana. Ohjaavat ministeriöt asettivat julkisille hallintotehtäville tavoitteet koko talousarviovuodelle 2016. Erillistilinpäätös on laadittu koko vuodelta 1.1.–31.12.2016.

Konsernin ja liikelaitoksen tilinpäätökseen on yhdistelty julkisten hallintotehtävien liikekirjanpidon mukaiset tiedot ajalta 15.4.–31.12.2016.

Tuloslaskelma, julkiset hallintotehtävät

Milj.euroa 15.4.-31.12.2016
Liikevaihto 9,0
Muut tuotot 2,3
Materiaalit ja palvelut 6,9
Henkilöstökulut 19,8
Poistot 1,3
Liiketoiminnan muut kulut 18,2
Liiketulos -34,8
Valtion talousarvioista muuhun
toimintaan saatu rahoitus 33,8
Tilikauden tulos -0,9


Liikevaihto koostuu julkisten hallintotehtävien maksullisen toiminnan tuotoista. Enin osa tuotoista tulee kalastus- ja eräluvista. Valtion talousarvioista saatu rahoitus oli 33,8 miljoonaa euroa.

Julkisten hallintotehtävien käytössä olevien maa- ja vesialueiden arvo taseessa oli 941,6 miljoonaa euroa. Rakennetun omaisuuden arvo oli 19,9 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden rakennukset ja palveluvarusteet sekä kulttuuriperintökohteilla sijaitsevat rakennukset. Julkisten hallintotehtävien muu oma pääoma lisääntyi tilikauden aikana. Hallinnansiirrot kasvattivat tasetta 13,5 miljoonalla eurolla.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus hoidetaan erillisenä konsernin muusta rahoituksesta. Toiminnan rahavirta oli tilikauden aikana 6,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Rahavarat tilikauden alussa olivat 14,2 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa 7,8 miljoonaa euroa.

Metsähallitus omistaa julkisten hallintotehtävien hoitamista varten kaksi tytäryhtiöitä. Näiden yhtiöiden tulokset on huomioitu konsernitilinpäätöksessä ajalta 15.4.–31.12. Nuuksiokeskus Oy:n tulos tilikaudelta oli 503 tuhatta euroa tappiollinen ja koko vuoden tappio oli 327 tuhatta euroa. Kiinteistöosakeyhtiö Järviluonnonkeskuksella ei ollut toimintaa tilikaudella.