Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tase, euroaLiitetieto Metsähallituskonserni 31.12.2016 Metsähallitus
31.12.2016
VASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVAT 1.7

Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet
1 251 563,67 1 014 811,67

Muut aineettomat hyödykkeet
4 801 612,72 227 782,72
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
6 053 176,39 1 242 594,39

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet
3 821 779 249,02 3 819 495 890,69

Tiet
28 866 068,26 28 861 651,57

Rakennukset ja rakennelmat
48 334 414,90 31 400 890,25

Koneet ja kalusto
3 151 118,22 155 679,32

Muut aineelliset hyödykkeet
687 521,07 10 599,04

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
15 911 045,84 11 874 776,70
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
3 918 729 417,31 3 891 799 487,57

SijoituksetOsuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 1.8 0,00 71 990 747,24

Muut osakkeet ja osuudet 1.10 2 086 307,30 2 490 403,17

Muut saamiset
24 100,00 1 800,00
Sijoitukset yhteensä
2 110 407,30 74 482 950,41

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
3 926 893 001,00 3 967 525 032,37

VAIHTUVAT VASTAAVAT


Vaihto-omaisuusValmiit tuotteet
19 831 585,48 1 776 308,10

Keskeneräiset tuotteet
1 003 044,03 0,00
Vaihto-omaisuus yhteensä
20 834 629,51 1 776 308,10

Saamiset


Pitkäaikaiset saamisetMuut saamiset 1.11 2 205 015,72 24 000,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
2 205 015,72 24 000,00

Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset
45 254 291,19 2 235 011,62

Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöiltä 1.12 0,00 412 144,12

Muut saamiset 1.13 1 586 915,24 1 353 693,60

Siirtosaamiset 1.14 2 562 729,00 2 431 370,60
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
49 403 935,43 6 432 219,94

Rahat ja pankkisaamiset
11 950 580,12 10 843 987,24

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
84 394 160,78 19 076 515,28

VASTAAVAA YHTEENSÄ
4 011 287 161,78 3 986 601 547,65TASE, euroa
Metsähallituskonserni 31.12.2016 Metsähallitus
31.12.2016
VASTATTAVAAOMA PÄÄOMA 1.15

Peruspääoma
2 601 514 970,45 2 601 514 970,45
Muu oma pääoma
224 811 974,00 224 811 974,00
Julkisten hallintotehtävien muu oma pääoma
977 009 010,43 977 009 010,43
Edellisten tilikausien voitto
37 096 954,82 38 001 920,52
Tilikauden voitto
55 877 034,06 50 089 516,01
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
3 896 309 943,76 3 891 427 391,41

VÄHEMMISTÖOSUUS 1.16 5 671 807,92 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET


Muut pakolliset varaukset 1.17 3 915 410,50 0,00

VIERAS PÄÄOMA


Pitkäaikainen vieras pääoma 1.18


Lainat rahoituslaitoksilta
2 039 934,70 0,00

Muut velat
821 100,00 820 850,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
2 861 034,70 820 850,00
Lyhytaikainen vieras päääoma 1.19


Lainat rahoituslaitoksilta
59 989 320,43 59 989 320,43

Saadut ennakot
4 557 262,82 4 418 409,85

Ostovelat
11 855 729,85 4 292 130,25

Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 1.20 0,00 11 097 789,67

Muut velat ( sis.koroll) 1.21 7 484 278,38 5 067 461,70

Siirtovelat 1.22 18 606 961,44 9 488 194,34

Laskennallinen verovelka
35 411,98 0,00
Lyhytaikainen vieras päääoma yhteensä
102 528 964,90 94 353 306,24
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
105 389 999,60 95 174 156,24

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
4 011 287 161,78 3 986 601 547,65