Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

RahoituslaskelmaMetsähallituskonserni 15.4.-31.12.2016 Metsähallitus 15.4.-31.12.2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA


Myynnistä saadut maksut 239 304 493,72 61 154 585,07

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 2 516 669,05 7 530 043,87

Maksut liiketoiminnan kuluista -241 344 463,86 -70 238 549,04

Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja 476 698,91 -1 553 920,10

Maksetut korot ja rahoituskulut -128 745,40 -89 423,88

Saadut korot liiketoiminnasta 32 943,40 27 060,20

Saadut osingot 36 155,96 35 931,96

Maksetut välittömät verot -4 163 559,08 -3 344 660,50

Rahavirta ennen valtion talousarviorahoitusta -3 746 506,21 -4 925 012,32

Valtion talousarviorahoitus muuhun toimintaan 33 846 270,34 33 846 270,34
Liiketoiminnan rahavirta 30 099 764,13 28 921 258,02
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA


Luonnonsuojelualueostot, osakkeet 158 911,22 158 911,22

Käyttöomaisuuden ostot, ministeriön rahoitus -1 946 032,03 -1 946 032,03

Käyttöomaisuuden ostot, EU-rahoitus


Käyttöomaisuuden ostot, muu rahoitus -397 249,95 -397 249,95

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin
-13 617 000,00

Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin -7 886 132,93 -6 753 265,05

Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luov.tulot 14 403 243,27 14 174 414,23

Omistajien sijoitus/palautus luonnonsuojelu-alueiden hankintaan ja osakkeisiin -158 911,22 -158 911,22

Luontokeskusten ym. rakentamiseen saatu rahoitus 2 445 106,86 2 445 106,86
Investointien rahavirta 6 618 935,22 -6 094 025,94
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA


Pitkäaikaiset muut koroll. velat, muutos -7 050 038,67 0,00

Pitkäaikaiset muut korottomat velat, muutos 821 100,00 300,00

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, muutos 49 877 288,85 49 998 456,60

Konsernitilivelat tytäryhtiöille, muutos 0,00 6 542 663,50

Voitontuloutus -116 569 037,01 -116 569 037,01
Rahoituksen rahavirta -72 920 686,83 -60 027 616,91
RAHAVAROJEN MUUTOS -36 201 987,48 -37 200 384,83

Rahavarat 15.4. 48 152 567,60 48 044 372,07

Rahavarat 31.12. 11 950 580,12 10 843 987,24
Rahavarojen muutos -36 201 987,48 -37 200 384,83