Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Muut liitetiedot

TULOSLASKELMA, euroa, yhteenlaskettu 1.1.-14.4.2016 ja 15.4.-31.12.2016
Metsähallituskonserni 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

LIIKEVAIHTO 341 350 377,48 343 347 564,36
Valmiiden ja keskener.tuotteiden varaston muutos 261 649,04 -2 344 143,12
Liiketoiminnan muut tuotot 23 323 517,29 27 493 958,15
Materiaalit ja palvelut


Aineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikana 10 108 444,66 10 161 264,98


Varastojen muutos 1 553 652,18 2 567 627,06

Ulkopuoliset palvelut 158 431 969,44 160 048 079,15
Materiaalit ja palvelut yhteensä 170 094 066,28 172 776 971,19
Henkilöstökulut


Palkat ja palkkiot 56 383 229,94 57 912 530,01

HenkilösivukulutEläkekulut 19 469 135,41 11 630 555,56


Muut henkilösivukulut 2 947 526,54 2 654 502,47
Henkilöstökulut yhteensä 78 799 891,89 72 197 588,04
Poistot ja arvonalentumiset


Suunnitelman mukaiset poistot 6 336 675,49 6 738 170,53
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 6 336 675,49 6 738 170,53
Liiketoiminnan muut kulut 53 664 503,01 47 833 662,79
LIIKEVOITTO 56 040 407,14 68 950 986,84
Rahoitustuotot ja -kulut


Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 49 892,46 89 289,32

Muut korko- ja rahoitustuotot 43 473,54 507 166,20

Korkokulut ja muut rahoituskulut 195 624,99 105 740,95

Arvonal. pys.vast.sijoituksista 3 000 000,00 6 241,46
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3 102 258,99 484 473,11VOITTO ENNEN VALTION TALOUSARVIOSTA MUUHUN

TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA 52 938 148,15 69 435 459,95
Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus 46 001 997,82 45 295 307,16VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 98 940 145,97 114 730 767,11
Tuloverot 6 530 726,66 8 792 264,39
Vähemmistön osuus 104 367,75 95 543,93
TILIKAUDEN VOITTO 92 513 787,06 106 034 046,65