Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tasetta koskevat liitetiedotLiitetietoPysyvät vastaavat, milj. euroa 1.7MH-Konserni
Aineett hyödykk. Maa- ja vesialueet Tiet, maa- ja vesirak. Rakenn.ja rakennelmat Koneet ja kalusto, muut aineell. Keskener. Hankkeet Osakkeet ja osuudet, muut saam. Yhteensä

Hankintameno 14.4.
6,2 3 721,6 95,9 109,8 30,4 13,7 3,5 3 983,5

Arvonalennus 14.4.
0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -5,0

Lisäykset
5,4 113,6 1,4 0,2 0,1 2,2 0,0 122,9

Vähennykset
0,0 4,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 6,3

Arvonalennus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
11,5 3 826,6 97,3 108,8 30,4 15,9 2,1 4 095,0
Kert.poistot ja arvonal. 14.4.
4,4 4,8 67,5 59,2 26,1 0,0 0,0 164,4

Vähenn.ja siirt.kert.poistot
0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

Tilikauden poisto
1,0 0,0 0,9 2,0 0,5 0,0 0,0 4,4
Kertyneet poistot 31.12.
5,5 4,8 68,4 60,5 26,6 0,0 0,0 168,2
Kirjanpitoarvo 14.4.
1,7 3 712,9 28,4 50,7 4,2 13,7 2,4 3 814,0

Kirjanpitoarvo 31.12.
6,1 3 821,8 28,9 48,3 3,8 15,9 2,1 3 926,9Tuotannon koneet ja laitteet, kirjanpitoarvo
3,0

Metsähallitus
Aineett. hyödykk. Maa- ja vesialueet Tiet, maa- ja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto, muut aineell. Keskener. Hankkeet Osakkeet ja osuudet Yhteensä

Hankintameno 14.4.
5,3 3 714,1 96,4 86,7 16,8 13,7 54,2 3 987,2

Arvonalennus 14.4.
0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -31,8

Lisäykset
0,0 113,5 1,4 0,2 0,0 0,0 50,6 165,8

Vähennykset
0,0 4,6 0,0 1,3 0,0 1,8 0,3 8,0

Arvonalennus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
5,3 3 821,3 97,8 85,7 16,8 11,9 74,5 4 113,2
Kert.poistot ja arvonal. 14.4.
3,7 1,8 68,0 53,3 16,5 0,0 0,0 143,3

Vähenn.ja siirt.kert.poistot
0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

Tilikauden poisto
0,4 0,0 0,9 1,6 0,1 0,0 0,0 3,1
Kertyneet poistot 31.12.
4,0 1,8 68,9 54,3 16,6 0,0 0,0 145,7
Kirjanpitoarvo 14.4.
1,6 3 710,5 28,4 33,5 0,3 13,7 24,2 3 812,1

Kirjanpitoarvo 31.12.
1,2 3 819,5 28,9 31,4 0,2 11,9 74,5 3 967,5


Tuotannon koneet ja laitteet, kirjanpitoarvo 31.12.
0,0


 

Tytäryhtiöosakkeet Liitetieto 1.8 Omistusosuus % Kirjanpitoarvo emoyhtiössä, euroa

Metsähallitus

Fin Forelia Oy, Kuopio
100 1 000 000,00


Metsähallitus Metsätalous Oy, Rovaniemi
100 50 649 635,81


MH-Kivi Oy, Oulu
100 5 500 000,00


Siemen Forelia Oy, Jyväskylä
100 2 476 000,00


Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus, Rantasalmi
66,7 165 111,43


Nuuksiokeskus Oy, Espoo
68,1 12 200 000,00

Yhteensä

71 990 747,24
Omistusyhteysyritysosakkeet 1.9Metsähallitus

Oy Estar Studios LTD, Rovaniemi
19,98 0,00Muut osakkeet ja osuudet 1.10
MH-Konserni 2016 2015 Metsähallitus 2016
Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, milj. euroa

Tytäryhtiöosakkeet

0,0 0,0 72,0

Osakkuusyhtiöosakkeet

0,0 1,0 0,0

Muut osakkeet ja saamiset

2,1 2,4 2,5
Yhteensä

2,1 3,4 74,5Pitkäaikaiset saamiset 1.11
MH-Konserni 2016 2015 Metsähallitus 2016

Muut saamiset

0,0
0,0

Vakuustalletukset

2,2
0,0
Yhteensä

2,2
0,0Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöiltä, milj. euroa 1.12

2015 Metsähallitus2016

Myyntisaamiset


0,2 0,2

Muut saamiset


0,0 0,0

Siirtosaamiset


0,0 0,2
Yhteensä


0,2 0,4

 Liitetieto

Muut saamiset, lyhytaikaiset, milj. euroa 1.13 MH-Konserni 2016 Metsähallitus 2016

Muut ennakot, menoennakot
0,0 0,0

Arvonlisävero-ja verosaamiset
1,6 1,3
Yhteensä
1,6 1,4

Siirtosaamiset lyhytaikaiset, milj. euroa 1,14


Life-hankkeet, tulojäämät
0,7 0,7

EU:n rakennerahastohankkeet, tulojäämät
1,2 1,2

Työllisyysohjelmahankkeet, tulojäämät
0,0 0,0

Projektisaamiset, muut tulojäämät
0,3 0,3

Muut menoennakot, ostolaskut
0,4 0,3
Yhteensä
2,6 2,4

Oma pääoma, milj. euroa 1.15


Peruspääoma 14.4.
2 509,7 2 509,7

Hallinnansiirot, valtionperinnöt
-0,2 -0,2

Maankäyttömuutokset
1,5 1,5

Muut muutokset, sis. peruspääoman pal.ja arvonkor.
90,5 90,5

Peruspääoma 31.12.
2 601,5 2 601,5


Muu oma pääoma 14.4
0,0 0,0

Lisäys
224,8 224,8

Muu oma pääoma 31.12.
224,8 224,8


Julkisten hallintotehtävien muu oma pääoma 14.4.
1 199,6 1 199,6

Hallinnansiirrot, valtionperinnöt
13,5 13,5

Maankäyttömuutokset, muut, sis. JHT:n tappioiden siirron
-235,8 -235,8

Omistajan sijoitus ls-aluehankintaan
-0,2 -0,2

Muu oma pääoma 31.12.
977,0 977,0


Edellisten tilikausien voitto 1.1.
106,5 106,6

Tulos kaudelta 1.1.-14.4., JHT:n aik. tappiot
47,2 48,0

Voiton tuloutus valtiolle
-116,6 -116,6

Edellisten tilikausien voitto 31.12.
37,1 38,0

Tilikauden voitto 15.4.-31.12.
55,9 50,1

Ed. tilikausien ja tilikauden tulokset 31.12.
93,0 88,1
Oma pääoma yhteensä 31.12.
3 896,3 3 891,4

Vähemmistöosuus 1.16


Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus
0,5

Nuuksiokeskus Oy
5,1
Vähemmistöosuus yhteensä
5,7

Pakolliset varaukset, milj. euroa 1.17
1,5

Muut pakolliset varaukset
0,9

Varaus tytäryhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn
3,0
Pakolliset varaukset yhteensä
3,9

Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvien pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä 1.18 MH-konserni 2016 Metsähallitus 2016
Yhteensä
2,0 0,0

Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä, milj euroa 1.19


Velka valtiolle, enn.pidätysvelka, sosiaaliturva-maksuvelka, VaEL, TyEL
1,7 1,2

Velat saman liikelaitoksen tytäryhtiöille, milj. euroa 1.20
Metsähallitus 2016

Ostovelat

0,3

Siirtovelat

0,7

Konsernitilivelat

10,1
Yhteensä

11,1

Muut velat, milj. euroa 1.21 MH-Konserni 2016 Metsähallitus 2016

ALV-velka
4,9 3,2

Ennakonpidätys- , sos.turvamaksu- ja muut lakisäät. henkilöstökuluvelat, liittyen palkanmaksuun
1,1 0,6

Oman pääoman korjaukset
1,2 1,2

Muut
0,2 -0,1
Yhteensä
7,5 5,1

Siirtovelat, milj. euroa 1.22


Lakisäät. jaksotetut henkilöstökulut
0,6 0,5

Lomapalkkavelka sos.kuluineen
12,5 6,6

Verojaksotus
0,8 0,0

Muut
4,7 2,3
Yhteensä
18,6 9,5