Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Metsähallitus 0116726-7

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA


Tilinpäätös

Tilinpäätös

Tase-erittelyt


Tililuettelo ja tilikohtaiset raportit

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo


Kirjanpidot

Pääkirjat

Käyttöomaisuusluettelot

Laskutusjärjestelmän tulosteet

Myyntireskontra

Ostoreskontra

Varastokirjanpito


Tositteet

Pankkitilitositteet

Myyntilaskut

Ostolaskut

Palkkatositteet

Alv-tositteet

Muistiotositteet

Liitetietotositteet


Kaikki aineisto on tallennettu sähköisessä muodossa, pl. pankkitilitositteet ja osa muistiotositteista paperimuodossa,

Aineistosta on otettu varmuuskopiot kahdelle erikseen säilytettävälle CD-ROM-levylle.