Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tuloslaskelma LT, euroa
Liitetieto Liiketoimintakonserni 15.4.-31.12.2016 Liiketoiminta 15.4.-31.12.2016


LIIKEVAIHTO 2.1 238 246 446,54 68 447 075,71
Valmiiden ja keskener.tuotteiden varaston muutos
261 649,04 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot 2.2 16 245 132,45 20 920 633,85
Materiaalit ja palvelutAineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
6 868 757,58 384 148,62


Varastojen muutos
3 286 553,42 0,00

Ulkopuoliset palvelut
106 634 920,40 142 555,77
Materiaalit ja palvelut yhteensä


HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot
25 989 344,72 6 119 651,14

Henkilösivukulut
Eläkekulut
14 259 458,20 1 140 839,61


Muut henkilösivukulut
1 342 089,46 217 126,94
Henkilöstökulut yhteensä
41 590 892,38 7 477 617,69
Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot 2.3 2 735 842,66 1 765 622,03
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä


Liiketoiminnan muut kulut
29 280 507,84 20 230 307,22
LIIKEVOITTO
64 355 753,75 59 367 458,23
Rahoitustuotot ja -kulut 2.5


Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
36 127,96 35 903,96

Muut korko- ja rahoitustuotot
30 729,52 24 865,07

Korkokulut ja muut rahoituskulut
122 078,90 83 555,28

Arvonal. pys.vast.sijoituksista
3 000 000,00 5 000 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-3 055 221,42 -5 022 786,25
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA


VEROJA
61 300 532,33 54 344 671,98
Tuloverot
4 163 559,08 3 344 660,50
TILIKAUDEN VOITTO
57 136 973,25 51 000 011,48