Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Rahoituslaskelma LT, euroaLiiketoimintakonserni 15.4.-31.12.2016 Liiketoiminta 15.4.-31.12.2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Myynnistä saadut maksut 239 788 413,93 61 421 945,93

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 5 894 573,25 10 800 806,85

Maksut liiketoiminnan kuluista -204 228 267,52 -32 968 981,00

Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja 41 454 719,66 39 253 771,78

Maksetut korot ja rahoituskulut -122 078,90 -83 555,28

Saadut korot liiketoiminnasta 30 729,52 24 865,07

Saadut osingot 36 127,96 35 903,96

Maksetut välittömät verot -4 163 559,08 -3 344 660,50
Liiketoiminnan rahavirta 37 235 939,16 35 886 325,03
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA


Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0,00 -13 617 000,00

Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin -7 965 845,44 -6 863 162,55

Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot 14 147 352,25 13 869 123,16
Investointien rahavirta 6 181 506,81 -6 611 039,39
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA


Pitkäaikaiset muut koroll. velat, muutos -7 045 028,11 0,00

Pitkäaikaiset muut korottomat velat, muutos 815 600,00 -80,95

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, muutos 49 877 288,85 49 998 456,60

Konsernitilivelat tytäryhtiöiltä 0,00 6 542 663,50

Voitontuloutus -116 569 037,01 -116 569 037,01
Rahoituksen rahavirta -72 921 176,27 -60 027 997,86
RAHAVAROJEN MUUTOS -29 503 730,30 -30 752 712,22

Rahavarat 15.4. 33 435 755,44 33 833 423,66

Rahavarat 31.12. 3 932 025,14 3 080 711,44
Muutos -29 503 730,30 -30 752 712,22