Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Muut liitetiedot, liiketoiminta

TULOSLASKELMA, LIIKETOIMINTA, euroa, yhteenlaskettu 1.1.-14.4.2016 ja 15.4.-31.12.2016
Liiketoimintakonserni 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

LIIKEVAIHTO 332 930 294,02 337 246 150,31
Valmiiden ja keskener.tuotteiden varaston muutos 261 649,04 -2 344 142,12
Liiketoiminnan muut tuotot 26 404 231,75 28 458 179,00
Materiaalit ja palvelut


Aineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikana 7 377 596,01 6 851 274,23


Varastojen muutos 1 384 191,86 2 409 382,98

Ulkopuoliset palvelut 153 696 985,12 154 822 016,96
Materiaalit ja palvelut yhteensä 162 458 772,99 164 082 674,17
Henkilöstökulut


Palkat ja palkkiot 34 918 856,78 36 529 576,34

HenkilösivukulutEläkekulut 15 880 991,12 7 916 005,72


Muut henkilösivukulut 1 966 205,19 1 763 929,59
Henkilöstökulut yhteensä 52 766 053,09 46 209 511,65
Poistot ja arvonalentumiset


Suunnitelman mukaiset poistot 3 780 720,56 3 900 259,27

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 3 780 720,56 3 900 259,27
Liiketoiminnan muut kulut 37 279 036,04 32 988 399,31
LIIKEVOITTO 103 311 592,13 116 179 342,79
Rahoitustuotot ja -kulut


Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 49 811,36 89 155,12

Muut korko- ja rahoitustuotot 41 031,83 496 490,10

Korkokulut ja muut rahoituskulut 186 748,41 102 144,29

Arvonal. pys.vast.sijoituksista 3 000 000,00 6 241,46
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3 095 905,22 477 259,47

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 100 215 686,91 116 656 602,26
Tuloverot 6 530 726,66 8 792 264,39
Vähemmistön osuus 0,00 0,00
TILIKAUDEN VOITTO 93 684 960,25 107 864 337,87