Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Metsähallitus   0116726-7

Julkisten hallintotehtävien pro forma tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2016 ja toimintakertomuksen allekirjoitus

Vantaalla 28. päivänä helmikuuta 2017

 

 

Timo Laitinen
Puheenjohtaja 

 

 

Johanna Ikäheimo

 

 

Simo Rundgren

 

 

Helena Säteri

 

 

Timo Tanninen
Luontopalvelujohtaja

Kai Kaatra
Varapuheenjohtaja

 

 

Pertti Itkonen

 

 

Tuija Soanjärvi

 

 

Liisa Tyrväinen