Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tase JHT, euroaJulkiset hallintotehtävät 31.12.2016VASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 354 387,94
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 354 387,94Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 941 609 632,93

Tiet 211 732,86

Rakennukset ja rakennelmat 19 971 618,82

Koneet ja kalusto 155 679,32

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 32 041,92
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 961 980 705,85Sijoitukset

Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 12 365 111,43

Muut osakkeet ja osuudet 737 704,68

Muut saamiset 1 800,00
Sijoitukset yhteensä 13 104 616,11PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 975 439 709,90VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet 1 776 308,10
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 776 308,10Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 716 113,79

Saamiset liikelaitoksen liiketoiminnalta 245 753,25

Saamiset saman liikelaitoksen tytäryhtiöiltä 141 049,26

Muut saamiset 8 654,83

Siirtosaamiset 2 337 782,44
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 449 353,57
Rahat ja pankkisaamiset 7 763 275,80VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 988 937,47VASTAAVAA YHTEENSÄ 989 428 647,37

TASE, euroa


Julkiset hallintotehtävät 31.12.2016VASTATTAVAAOMA PÄÄOMA

Muu oma pääoma 977 009 010,43

Edellisten tilikausien tulos 0,00

Tilikauden tulos -910 495,47
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 976 098 514,96VIERAS PÄÄOMA

Muut velat, korottomat 5 500,00
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 4 106 117,35

Ostovelat 1 956 201,17

Velat liikelaitoksen liiketoiminnalle 67 651,67

Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 114 681,56

Muut velat (sis.koroll.) 689 740,80

Siirtovelat 6 390 239,86
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 330 132,41VASTATTAVAA YHTEENSÄ 989 428 647,37