Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Rahoituslaskelma JHT, euroaJulkiset hallintotehtävät 15.4.-31.12.2016LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut 2 410 457,69

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 912 475,83

Maksut liiketoiminnan kuluista -45 106 624,80

Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja -40 783 691,28

Maksetut korot ja rahoituskulut -5 868,60

Saadut korot liiketoiminnasta 2 195,13

Saadut osingot 28,00
Valtion talousarviorahoitus muuhun toimintaan 33 846 270,34
Toiminnan rahavirta -6 941 066,41INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Luonnonsuojelualueostot, osakkeet 158 911,22

Käyttöomaisuuden ostot, ministeriöiden rahoitus -1 946 032,03

Käyttöomaisuuden ostot, EU-rahoitus

Käyttöomaisuuden ostot, muu rahoitus -397 249,95

Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin 391 187,97

Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luov.tulot

Omistajien sijoitus ls-alueiden hank. ja osakkeisiin -158 911,22

Luontokeskusten ym. rakentamiseen saatu rahoitus 2 445 106,86
Investointien rahavirta 493 012,85RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaiset muut korottomat velat, muutos 380,95
Rahoituksen rahavirta 380,95RAHAVAROJEN MUUTOS -6 447 672,61

Rahavarat 15.4. 14 210 948,41

Rahavarat 31.12. 7 763 275,80
Muutos -6 447 672,61