Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Muut liitetiedot

TULOSLASKELMA, JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT, euroa, yhteenlaskettu 1.1.-14.4.2016 ja 15.4.-31.12.2016
Julkiset hallintotehtävät 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

LIIKEVAIHTO 11 326 871,36 10 722 082,26
Liiketoiminnan muut tuotot 2 880 425,62 2 540 884,67
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat


Ostot tilikauden aikana 3 337 821,84 3 721 187,51

Varastojen muutos 169 460,32 158 245,08
Ulkopuoliset palvelut 5 819 130,19 5 762 895,01
Materiaalit ja palvelut yhteensä 9 326 412,35 9 642 327,60
Henkilöstökulut


Palkat ja palkkiot 21 454 771,31 21 372 991,65

HenkilösivukulutEläkekulut 3 588 144,29 3 714 549,84


Muut henkilösivukulut 981 321,35 890 572,88
Henkilöstökulut yhteensä 26 024 236,95 25 978 114,37
Poistot ja arvonalentumiset


Suunnitelman mukaiset poistot 1 978 432,25 2 299 419,93
Liiketoiminnan muut kulut 23 785 389,22 22 235 577,36
LIIKETULOS -46 907 173,79 -46 892 472,33
Rahoitustuotot ja -kulut


Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 81,10 134,20

Muut korko- ja rahoitustuotot 2 422,96 10 667,35

Korkokulut ja muut rahoituskulut 7 823,56 1 743,78

Arvonal. pys.vast.sijoituksista 0,00 400 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 319,50 -390 942,23TULOS ENNEN VALTION TALOUSARVIOSTA MUUHUN TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA -46 912 493,29 -47 283 414,56
Valtion talousarviosta muuhun toimintaa saatu rahoitus 46 001 997,82 45 295 307,16
TILIKAUDEN TULOS -910 495,47 -1 988 107,40