Julkaisut

Julkaisut

Metsähallitus 2016

Strategia ja arvot

Monipuolisen biotalouden edelläkävijä

Suunnittelemme toimintaamme ja teemme työtämme tulevina vuosina siten, että

 
 • Takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton yli sukupolvien.
 • Lisäämme maakuntien elinvoimaa.
 • Olemme vastuullisen toiminnan suunnannäyttäjiä, ja pysäytämme luonnon monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla ja vesillä.
 • Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, ja hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet.
 

Strategia päivitettiin vastaamaan uutta Metsähallitusta

Metsähallituksen strategia päivitettiin vuonna 2016. Metsähallituksen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, metsähallituslain uusiminen, Sipilän hallituksen hallitusohjelman linjaukset ja valtion omistajapolitiikan muutokset edellyttivät strategian uusimista. Hallitusohjelmassa on sekä koko Metsähallitusta, mutta myös erikseen liiketoimintoja ja julkisten hallintotehtävien hoitoa koskevia tavoitteita puun lisäkäytöstä vesien suojeluun ja globaaliin luontomatkailuun. Strategiatyö painottui metsähallituslain uudistamisen vaatimusten ja hallitusohjelman toteuttamiseen.

Strategian asema on Metsähallituksessa erilainen verrattuna yksityisiin yrityksiin. Metsähallituksen toimintaa määrittelevät ja ohjaavat strategian lisäksi erityislaki, valtioneuvostotason omistajapolitiikka sekä ministeriöiden tulosohjaus. Metsähallituksessa strategian sisältöön kohdistuu näin normaalia enemmän reunaehtoja. Strategia toimiikin erityisesti johtamisen ja kehittämisen linjauksena ja työkaluna.

Uusi strategia on tehty vuosille 2016–2020. Valtio-omistajalla, asiakkailla ja sidosryhmillä on valtion maiden käyttöä ja Metsähallituksen toimintaa koskevia monenlaisia odotuksia ja tavoitteita. Metsähallitukselta edellytetään tuloja valtiolle, alueellista kehittämistä, kansalaisten palvelujen ja hyvinvoinnin tarjoamista ja edistämistä, luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä esimerkiksi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemalla monipuolisen biotalouden edelläkävijä Metsähallitus haluaa vastata näihin odotuksiin ja tavoitteisiin.

Strategiatyö jatkuu vielä yhdessä henkilöstön kanssa. Strategia osaksi arkea -kyselyllä selvitettiin henkilöstön näkemyksiä siitä, mitä yhteiset linjaukset tarkoittavat konkreettisesti jokaisen työssä ja mikä on kunkin oma rooli tavoitteiden toteutumisessa. Kyselytulosten pohjalta rakennetaan yhteistä toimintatapaa henkilöstön työpajoissa. Tavoitteena on tuottaa strategiasta johdettuja toimintatapoja ja työkaluja johtamisen tueksi organisaation eri tasoille. Työ valmistuu keväällä 2017.

Meille tärkeät asiat

Seuraavat arvot ohjaavat työtämme:

Luonnonvarojen vastuullinen hoito ja käyttö

 • Käytämme luonnonvaroja kestävästi ja ennakoimme ympäristön muutoksia.
 • Valintojamme ohjaavat yhteiskunnan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet.
 • Toimintamme perustuu luotettaviin ja monipuolisiin tietoihin luonnonvaroista.
 • Kerromme ja keskustelemme tavoitteistamme ja tuloksistamme.
 

Tuloksellisuus

 • Toimimme tulos- ja kasvuhakuisesti.
 • Teemme tulevaisuuden mahdollisuudet kannattavalla toiminnalla.
 • Kannattava ja tuloksellinen toiminta on osa yhteiskuntavastuutamme.
 

Henkilöstön hyvinvointi

 • Olemme jokainen vastuussa työyhteisömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
 • Tuemme jatkuvaa oppimista ja osallistumme kaikki työyhteisön kehittämiseen.
 • Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen ja avoimeen palautteeseen.
 • Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti ja reilusti.
 

Asiakaskeskeisyys

 • Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas.
 • Otamme huomioon asiakkaiden tarpeet ja palautteet.
 • Kehitämme aktiivisesti uusia tuotteita ja palveluita.
 

Yhteistyöllä tuloksiin

 • Teemme työtä yhtenäisen Metsähallituksen hyväksi toistemme erilaisuutta kunnioittaen ja hyödyntäen.
 • Verkostoidumme ja toimimme kumppaneiden kanssa – arvostamme luovuutta, aktiivisuutta ja avoimuutta.
 • Tuemme toisiamme.
 

Kuva: Jari Salonen