Julkaisut

Julkaisut

Metsähallitus 2016

Maa- ja vesiomaisuus

Metsähallitus hoitaa ja käyttää kolmasosaa Suomesta. Sen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita.

Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirrettiin valtion kokonaan omistamaan metsätalousosakeyhtiöön huhtikuussa 2016. Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on käyttöoikeus valtion talouskäytössä oleviin monikäyttömetsiin, mutta se ei omista niitä.

Valtion mailla ja vesillä sijaitsevat luonnonsuojelualueet edustavat kaikkia Suomessa tavattavia luontotyyppejä ja ovat siten lajistollisesti ja maisemallisesti elintärkeitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Ne muodostavat yhdessä muiden Natura 2000 -alueiden kuten Lapin laajojen erämaa-alueiden kanssa ekologisen verkoston ytimen, jonka pinta-alasta suurin osa säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena.

Metsähallituksen hoidossa olevat maa- ja vesialueet

Metsähallituksen hoidossa on maa-alueita 9 124 000 hehtaaria ja vesialueita 3 417 000 hehtaaria, yhteensä 12 541 000 hehtaaria.

Maa- ja vesialueet   Suojelualueet                 

Lataa täysikokoinen:
› Valtion maa- ja vesialueet -kartta (PDF)
› Suojelualueverkosto valtion mailla ja vesillä -kartta (PDF)

Maa- ja vesiomaisuus
                 

maaomaisuus           vesiomaisuus

* Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun mukaan puuntuottokyvyn perusteella: metsämaalla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m3/ha; kitumaalla 0,1-1 m3/ha ja joutomaalla alle 0,1 m3/ha.

Lue lisää: 
› Metsähallituksen Maat ja vedet -karttapalvelu
› Metsähallituksen hoitamien suojelualueiden määrä ja pinta-alat

Kuva: Kari Leo