Julkaisut

Julkaisut

Metsähallitus 2016

Johtoryhmä

Liikelaitoksen johtamisessa pääjohtajaa avustaa johtoryhmä. Johtoryhmän jäseninä ovat pääjohtajan määräämät liiketoimintayksiköiden johtajat, julkisten hallintotehtävien yksikön johtaja ja konserniyksiköiden johtajat.

Pentti Hyttinen

pääjohtaja

Jussi Kumpula

toimitusjohtaja,
Metsähallitus
Metsätalous Oy

Timo Tanninen

julkisten hallintotehtävien yksikön johtaja,
Luontopalvelut

Tuomas Hallenberg

johtaja,
Kiinteistökehitys

Jukka Bisi

erätalousjohtaja,
Luontopalvelut
(johtoryhmässä 1.2.2017 alkaen)

Kirsti Lehtovaara

talousjohtaja

Juha Mäkinen

viestintäjohtaja

Susanna Oikarinen

lakiasiainjohtaja

Tapio Pouta

henkilöstö- ja kehitysjohtaja
(kehitysjohtaja 1.2.2017 alkaen)

Kuvat: Olli Häkämies