Julkaisut

Julkaisut

Avainluvut

Terveys ja hyvinvointi2016 2015
Luonnossa virkistäytyminen


Luontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys, asteikolla 1–5 4,3 4,3 1)
Käyntimäärät yhteensä (kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, historiakohteet, 5 746 600 5 297 200 2)
luontokeskukset ja muut suositut kohteet), käyntiäKansallispuistojen käynnit 2 811 200 2 634 600 2)

Valtion retkeilyalueiden käynnit 319 600 275 400 2)

Historiakohteiden käynnit 837 400 722 400 2)

Luontokeskusten käynnit 1 130 900 1 032 700 2)

Muiden suosittujen kohteiden käynnit 647 500 632 100 2)
Verkkopalvelujen: Luontoon.fi, Eräluvat.fi ja Suurpedot.fi käyttäjät, lkm 2 704 225 1 896 001 1)
Moottorikelkkauraluvat, kpl (sis. myös mobiililuvat ja käsinkirjattuja lupia) 5 047
1)
Urien ulkopuoliset maastoliikenneluvat, kpl 4 927
1)

Eräpalvelutarjonta


Kalastajien asiakastyytyväisyys, asteikolla 1–5 3,8 3,8 3)
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys, asteikolla 1–5 3,7 3,8 4)
Myydyt metsästysluvat, kpl 56 659 56 489 4)
Myydyt kalastusluvat, kpl 81 859 68 695 4)
Valtion kalastonhoitomaksun vuosiluvan maksajien lukumäärä, kpl 205 170 Lupamalli otettiin käyttöön vuonna 2016 4)
Metsästys- ja kalastusasiakkaiden eräpäivien lukumäärä, kpl 370 000 350 000 4)

Vapaaehtoistoiminta


Vapaaehtoistapahtumat, lkm 211 190 1)
Mukana olevat vapaaehtoiset, lkm 3 788 3 358 1)
Vapaaehtoisten panos, htv 25,4 22,6 1)

Kuntouttava toiminta


Työllistetyt avolaitosvangit, htv 60 55 1)


Lähde1) Metsähallitus Luontopalvelut


2) Asta-asiakastietojärjestelmä


3) Saalispalautejärjestelmä Tuikki.fi


4) Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä