Julkaisut

Julkaisut

Avainluvut

Talous

    2016 2015  
Liiketaloudelliset tunnusluvut      
Liikevaihto, milj. euroa 333 337 1)
Liikevoitto, milj. euroa 103,3 116,2 1)
Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden vaikutus liikevoittoon, milj. euroa -56,1 -56 1)
Osuus liikevaihdosta, % 31 34 1)
Tulos , milj. euroa 93,7 107,9 1)
Osinko ja pääoman palautus (tuloutus valtiolle) , milj. euroa 96 106,6 1)
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,8 4,4 1)
Investoinnit liikevaihdosta, % 4 5 1)
Omavaraisuusaste, % 97 98 1)
         
Julkisten hallintotehtävien hoidon rahoitus      
Valtiolta saadut budjettivarat julkisten hallintotehtävien hoitamiseksi:      
  Ympäristöministeriö, milj. euroa 39,7 36,6 2)
  Maa- ja metsätalousministeriö, milj. euroa 6,4 6,4 2)
  Työ- ja elinkeinoministeriö, milj. euroa 0,7 1,2 2)
  Oikeusministeriö, milj. euroa 0,7 0,8 2)
Tulorahoitus, milj. euroa 10,2 9,7 2)
EU-rahoitus, milj. euroa 2,3 1,7 2)
Muu rahoitus, milj. euroa 2,7 3,2 2)
Rahoitus yhteensä, milj. euroa 62,7 59,6 2)
         
Taloudelliset vaikutukset      
Infrastruktuuri-investoinnit ja yleishyödylliset palvelut      
Metsäautotiestön ylläpito      
  Hoidossa olevat metsätiet, km 38 000 37 000 3)
Maksuttomat luonnossaliikkujan palvelut      
  Hoidossa olevat merkityt retkeilyreitit ja luontopolut, km 6308 7079 4)
  Hoidossa olevat taukopaikkarakennelmat, kpl 2907 2871 4)
         
Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus      
Luontopalvelujen ostamat ulkopuoliset palvelut Tiedonkeruu alkaa 2017 Tiedonkeruu alkaa 2017  
Metsätalous Oy:n ostamat ulkopuoliset palvelut, %      
  Lappi 32,8* 32,1 3)
  Pohjanmaa–Kainuu 35,1* 35,1 3)
  Etelä-Suomi 31,3* 32,8 3)
  Muut yksiköt 0,9*   3)
  Yritysten lukumäärä, kpl 420* 400 3)
  Yrityksissä työskentelevien henkilöiden lukumäärä, hlö 2000* 1200 3)
         
Vaikutukset aluetalouteen      
Kansallispuistokävijöiden kokonaistulovaikutus aluetalouteen, milj. euroa 178,9 141,5 4)
  Kansallispuistot, joilla suurimmat talousvaikutukset, milj. euroa     4)
  Pallas–Yllästunturin kansallispuisto 60 36,5 4)
  Urho Kekkosen kansallispuisto 21,7 21,5 4)
  Kolin kansallispuisto 19,1 19 4)
  Oulangan kansallispuisto 18,9 17,7 4)
         
Kansallispuistokävijöiden työllisyysvaikutus aluetalouteen, htv 1774 1400 4)
Retkeilyaluekävijöiden kokonaistulovaikutus aluetalouteen, milj. euroa 13,3 12,2 4)
Retkeilyaluekävijöiden työllisyysvaikutus aluetalouteen, htv 142 131 4)
Valtion alueilla kalastavien ja metsästävien kokonaistulovaikutus aluetalouteen, milj. euroa 40,6 39,3 4)
Valtion alueilla kalastavien ja metsästävien työllisyysvaikutus aluetalouteen, htv 249 240 4)
         
*1.1.-14.4.2016 metsätalouden tulosalue, 15.4.2016 alkaen Metsähallitus Metsätalous Oy    
         
Lähde      
1) Metsähallituksen tilinpäätös      
2) Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toimintakertomus ja tilinpäätös    
3) Metsähallitus Metsätalous Oy:n raportointijärjestelmä      
4) Metsähallitus Luontopalvelut