Julkaisut

Julkaisut

Avainluvut

Maa- ja vesiomaisuus
2016 2015
Hoidossa olevat maa- ja vesialueet, ha 12 541 000 12 538 000

Hoidossa olevat maa-alueet yhteensä, ha 9 124 000 9 121 000

Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien metsämaa, ha (%) 3 482 000 (38) 3 493 000 (38)

Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien kitumaa, ha (%) 714 000 (8) 722 000 (8)

Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien joutomaa, ha (%) 690 000 (7) 704 000 (8)

Lakisääteiset suojelualueet, ha (%) 1 519 000 (17) 1 518 000 (17)

Erämaa-alueet, ha (%) 1 377 000 (15) 1 377 000 (15)

Suojeluohjelmat, ha (%) 613 000 (7) 598 000 (6)

Muut erikoisalueet, ha (%) 729 000 (8) 709 000 (8)

Hoidossa olevat vesialueet yhteensä, ha 3 417 000 3 417 000

Lakisääteiset suojelualueet, ha (%) 235 000 (7) 235 000 (7)

Yleiset vesialueet, ha (%) 2 663 000 (78) 2 663 000 (78)


joista merialueilla, ha 2 555 000 2 555 000


joista sisävesialueilla, ha 108 000 108 000

Muut vesialueet, ha (%) 519 000 (15) 519 000 (15)


Lähde

Silvia-paikkatietojärjestelmä