Julkaisut

Julkaisut

Avainluvut

Kulttuuriperintö2016 2015
Kulttuurihistoriallinen kiinteistövarallisuus

Lain perusteella suojellut kohteet


Rakennukset ja rakenteet, kpl 395 343

Muinaisjäännökset, kpl 6108 6019
Muut kulttuurihistorialliset kohteet, kpl 13006*
* Luku koostuu Luontopalvelujen 7153 rakenteesta ja Metsätalous Oy:n 5853 kohteesta. Yhdellä kohteella voi olla useita rakenteita.
Lähde

Reiska – rakennusten, rakennelmien ja reittien paikkatietojärjestelmä