Julkaisut

Julkaisut

Avainluvut

Henkilöstö2016 2015
Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä, hlö 1414 1452

joista määräaikaisia, hlö 207 211
Henkilöstömäärä tulosalueittain, hlö


Metsätalous Oy 735* 729

Luontopalvelut 580 550

Palvelukeskus 50 69

Konsernitoiminnot 45 43

Laatumaa 47 50

ICT (tietohallinto) 10 11
Henkilömäärä pääkonttorissa, hlö 160 156
Henkilömäärä muualla kuin pääkonttorissa, hlö 1254 1340
Henkilömäärältään suurimmat toimipisteet, (hlö) Rovaniemi (125) Rovaniemi (114)


Oulu (65) Oulu (61)


Jyväskylä (38) Ivalo (40)


Ivalo (30) Jyväskylä (37)


Lieksa (29) Kuopio (31)
Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet tulosalueittain, htv 1431 1198

Metsätalous Oy 646* 729

Luontopalvelut 548 550

Palvelukeskus 51 69

Konsernitoiminnot 45 43

Laatumaa 47 50

ICT (tietohallinto) 10 11

Fin Forelia Oy 70 84

Siemen Forelia Oy 12 12

MH-Kivi Oy 2 2
Henkilöstön ikä

Henkilöstön keski-ikä, v (kaikki vakinaiset) 53,2 51,9
Henkilöstön keski-ikä, v (toimihenkilöt) 48,4 48,8

Vakinaiset 49,9 51,1

Määräaikaiset 38,9 37,9
Henkilöstön keski-ikä, v (metsurit) 56,4 55,9
Henkilöstön sukupuolijakauma

Miesten osuus henkilöstöstä, %


Vakinaiset 55,7 57,4

Määräaikaiset 7,2 5,8

Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 62,9 63,2
Naisten osuus henkilöstöstä, %


Vakinaiset 30,3 31,7

Määräaikaiset 6,7 5,1

Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 37 36,8
Henkilöstön koulutus

Koulutus, työpäivää yhteensä 3385 3146
Koulutus, pv/htv 2,51 2,17
Maksetut palkat

Maksetut palkat maakunnittain, milj. e 54 568 829 55 658 239

Lappi 15 493 969 15 640 311

Uusimaa 9 426 494 9 716 797

Pohjois-Pohjanmaa 7 522 684 7 149 705

Kainuu 5 437 392 5 905 660

Pohjois-Karjala 3 243 249 3 484 396

Keski-Suomi 2 885 278 2 914 315

Etelä-Savo 2 189 261 2 240 900

Pohjois-Savo 2 057 784 2 121 431

Pirkanmaa 1 703 552 1 646 288

Varsinais-Suomi 1 329 414 1 527 788

Kanta-Häme 1 435 297 1 472 524

Pohjanmaa 588 054 505 630

Satakunta 345 834 374 565

Kymenlaakso 338 794 339 064

Keski-Pohjanmaa 239 237 255 329

Päijät-Häme 164 698 220 234

Etelä-Pohjanmaa 162 150 133 227

Etelä-Karjala 5 688 10 075

Ahvenanmaa 0 0
Maksetut palkat avi-alueittain, %


Etelä-Suomen avi 20,8 21,1

Itä-Suomen avi 13,7 14,1

Lapin avi 28,4 28,1

Lounais-Suomen avi 3,1 3,4

Länsi- ja Sisä-Suomen avi 10,2 9,8

Pohjois-Suomen avi 23,8 23,5

Ahvenanmaan valtionvirasto 0 0,0
Poissaolot ja työtapaturmat

Sairauspoissaolot, htv 41,2 54,5
Sairauspoissaolojen osuus htv:stä, % 3,1 3,8
Työtapaturmia, krt 48 63
Työtapaturmien vuoksi menetetyt työpäivät 687 547
Henkilöstön vaihtuvuus

Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus


Alkaneet palvelussuhteet, kpl 22 10

Päättyneet palvelussuhteet, kpl 116 100

Kokonaisvaihtuvuus, % -7,8 -7
Vanhuuseläke, keskimääräinen eläköitymisikä 64 64,1
Työkyvyttömyyseläke, keskimääräinen eläköitymisikä 60,7 59,6
*1.1.-14.4.2016 metsätalouden tulosalue, 15.4.2016 alkaen Metsähallitus Metsätalous Oy
Lähde

Palvelukeskus